OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA o przystąpieniu do sporządzenia:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek w Rynarzewie i Małych Rudach

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA
   
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Szubinie uchwały nr VIII/61/15 z dnia 28 maja 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego części działek o numerach: 459/22, 459/24, 459/26, 461/10, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 462/13, 462/14, 462/16, 462/18 oraz działek o numerze: 456/9, 462/17, 462/20 położonych w obrębie Rynarzewo, a także dla części działki o numerze 22/4 i działek: 22/20 i 22/22 położonych w obrębie Małe Rudy, gmina Szubin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Szubina na adres Urzędu Miejskiego w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, w terminie do dnia
31 lipca 2015 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (15 czerwca 2015)
Opublikował: Bogumił Wesołowski (17 czerwca 2015, 11:29:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286