Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców

 
 
                                               PAŃSTWOWA  KOMISJA WYBORCZA
 
ZPOW-603-193/15
            Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
            Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty,         o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.
          Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
          Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 
                                                                                                 Wiesław Kozielewicz
                                            Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

metryczka


Wytworzył: PKW (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (20 kwietnia 2015, 14:59:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 595