Udostępnienie spisu wyborców


Informacja Burmistrza Szubina
 
        Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w tut. Urzędzie,  w Wydziale Spraw Obywatelskich p. nr 15, czy został uwzględniony w spisie sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .
         Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór   w załączeniu). Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta  w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.              Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                                                                 Artur Michalak
                                                                               Burmistrz Szubina


wniosek (26kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Błoch-Kitkowska (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Katarzyna Błoch-Kitkowska (20 kwietnia 2015, 14:54:27)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Błoch-Kitkowska (20 kwietnia 2015, 15:23:52)
Zmieniono: poprawiono tekst

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 353