Protokół Nr 2/14

Protokół Nr 2/14
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
z dnia 29 grudnia 2014 r.

W dniu 29 grudnia 2014 r. w sali narad Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 36, w godz. od 16:00 do 17:30 odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Szubinie.

Członkowie komisji o tym spotkaniu zostali na prośbę przewodniczącego poinformowani telefonicznie przez pracownika biura rady.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Protokolantem na posiedzeniu komisji była Pani Katarzyna Markowska - pracownik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Szubinie.

Przewodniczący komisji Pan Stanisław Wypych przywitał wszystkich zebranych.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty przez komisję jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
  1. Omówienie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2015.
  2. Omówienie materiałów sesyjnych.
  3. Sprawy bieżące.


pobierz zeskanowany protokół (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Markowska (25 lutego 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 12:25:59)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 14:26:07)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427