2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.24.2015).


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 28.12.2015 r.
 
       Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15 KV, budowie linii energetycznej kablowej SN 15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN 15/0,4kV, budowie linii energetycznych kablowych nn 0,4kV, budowie złącza kablowego nn 0,4kV, budowie złącza kablowo - pomiarowego na terenie części działki nr 3189/3 oraz części działki nr 118/3 w miejscowości Szkocja.
 
       Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (28 grudnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 grudnia 2015, 14:36:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 270