2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 27 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.22.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 27.11.2015 r.
                    
  
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 27.11.2015 r. decyzji nr 27, znak: GP.RZP.6733.11.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek nr 76/16, 76/17, 75, 73, 78/20, 72/5, 72/6, 72/2, 72/11, 72/19, 72/10, 72/7, 72/9, 71/4, 71/2, 71/3, 70/5, 70/3, 70/4, 70/2, 69/1, 69/2, 68/3, 68/6, 68/19, 68/2, 35/4, 77/1, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 2045, 1907, 1908, 1909, 1911, 1912, 2046, 1913, 1914, 1915, 2047, 1916, 1917, 1918, 1920, 1921, 2049, 1922, 1923, 1924, 1925, 2050, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 2052, 2051, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2054, 86/1, 87/7, 87/2, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952/2, 1952/1, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 2044, 1970, 1971, 1972/2, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986/1, 1986/2, 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2048, 2053, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2305, 2307, 2308, 2309, 2387, 1586, 1587, 1588, 2388, 1591, 2390, 1593, 2391, 2392, 1673/1, 1435/3, 1435/4, 2406, 2410, 1619/1, 2327/1, 1621, 1622, 2393, 2394, 1625, 1626, 2395, 2396, 1629, 1630, 1631, 2397, 2398, 1634, 1635, 1636, 1637, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 1644, 2405, 1646/3, 1646/4, 1646/5, 1646/6, 1646/7, 1646/9, 2322, 87/8, 2055, 2347, 2348, 2350, 2351, 2352, 1660/3, 1672/2, 1674/2, 1192/2 w miejscowości Szubin oraz działek nr 3285/3, 3285/4 w miejscowości Szubin Wieś.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (27 listopada 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (1 grudnia 2015, 13:17:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 284