2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 26 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.20.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.11.2015 r.
 
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.11.2015 r. decyzji nr 26, znak: GP.RZP.6733.20.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 328/23, 362, 441/5, 441/3, 327/1, 325/1, 324/1, 324/6 w miejscowości Smolniki.
 
       Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 listopada 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (27 listopada 2015, 09:44:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 283