2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.25.2015)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 20.11.2015 r.
 
    Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 1730/14 i 1730/15 w miejscowości Szubin, przez:
 
    1. Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.11.2015.P.P z dnia 05.11.2015 r., (wpływ dnia 12.11.2015 r.)
 
    2. Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: IR.II.745.2.167.2015.JG z dnia 16.11.2015 r., (wpływ dnia 19.11.2015 r.),
 
 
    Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
    Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (20 listopada 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 listopada 2015, 12:13:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 255