2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.20.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30.10.2015 r.
 
 
      Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 328/23, 362, 441/5, 441/3, 327/1, 325/1, 324/1, 324/6 w miejscowości Smolniki, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 października 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 października 2015, 12:49:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310