2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.20.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 30.10.2015 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 328/23, 362, 441/5, 441/3, 327/1, 325/1, 324/1, 324/6 w miejscowości Smolniki przez:
 
1. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad – postanowienie znak: O.BY.Z3.4351.440.2015.AP z dnia 23.10.2015 r., (wpływ dnia 26.10.2015 r.),
 
      Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 października 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 października 2015, 12:45:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307