2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.21.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.10.2015 r.
 

             Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina  w dniu 20.10.2015 r. postanowieniu znak: GP.RZP.6733.21.2015  w sprawie zawieszenia na wniosek na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz ul. E. Warmińskiego 8, 85-950 Bydgoszcz, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Andrzej Łukowski Starszy Specjalista ds. Inwestycji w Wydziale Inwestycji Enea Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, wszczętego w dniu 25.09.2015 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej SN 15kV, budowie linii energetycznej kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej słupowej SN 15/0,4kV, budowie linii energetycznych kablowych nn 0,4kV, budowie złącza kablowego nn 0,4kV, budowie złącza kablowo – pomiarowego na terenie części działki nr 3189/4  oraz części działki 118/3 w miejscowości Szkocja, do czasu uzyskania przez inwestora zgód właścicieli gruntów na lokalizację urządzeń, z uwagi na brak technicznej możliwości umieszczenia urządzeń energetycznych w pasie drogowym.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 października 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (21 października 2015, 15:01:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295