2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.25.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.10.2015 r.
 

 
           Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie z wniosku Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 12.10.2015 r., (wpływ 14.10.2015 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy Ø110 mm o łącznej długości 100m na terenie działek nr 1730/14 i 1730/15 w miejscowości Szubin.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (19 października 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (19 października 2015, 13:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265