2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 25 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.19.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.10.2015 r.

                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 09.10.2015 r. decyzji nr 25, znak: GP.RZP.6733.19.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 8/12, 20, 28/16, 28/17, 28/18, 28/19, 28/20, 28/21, 28/22 w miejscowości Rynarzewo.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 28 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (9 października 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (12 października 2015, 14:47:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267