2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.18.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 10.08.2015 r.
 
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 54/4 w miejscowości Rynarzewo, przez:

         1.  Urząd Lotnictwa Cywilnego – postanowienie znak: ULC-LTL-2/530-0923/01/15 z dnia 29.07.2015 r., (wpływ dnia 03.08.2015 r.),
 
       Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni, od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
        Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (10 sierpnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (10 sierpnia 2015, 14:18:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356