2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 22 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.15.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.07.2015 r.

                      
            Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.07.2015 r. decyzji nr 21, znak: GP.RZP.6733.15.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz stanowiska słupowego SN 15kV na terenie działek nr 6, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/16, 8/17, 8/18 w miejscowości Rynarzewo oraz na terenie działki nr 227/21 w miejscowości Szkocja.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (22 lipca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 lipca 2015, 14:32:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 421