2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.16.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 14.07.2015 r.
 

             Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi na terenie działek nr 465/9, 465/15, 465/5 w miejscowości Zamość, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (14 lipca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (14 lipca 2015, 13:26:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 398