2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.18.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.07.2015 r.
 
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bartłomiej Sarlej z dnia 02.07.2015 r., (wpływ 03.07.2015 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 54/4 w miejscowości Rynarzewo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 lipca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (6 lipca 2015, 12:16:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 433