2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.15.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.06.2015 r.
 

      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV i nn 0,4kV, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV oraz stanowiska słupowego SN 15kV na terenie działek nr 6, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/14, 8/16, 8/17, 8/18 w miejscowości Rynarzewo oraz na terenie działki nr 227/21 w miejscowości Szkocja, przez:
 
    1. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – postanowienie nr     117/2015, znak: ZS.224.2.94.2015.AH z dnia 12.06.2015 r., (wpływ dnia 15.06.2015 r.),
 
    Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
     Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (25 czerwca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (25 czerwca 2015, 12:51:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378