2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.13.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 05.06.2015 r.
                      
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 05.06.2015 r. decyzji nr 20, znak: GP.RZP.6733.13.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi  oraz stacją transformatorową 20/04kV na terenie działki nr 193/2 w miejscowości Male Rudy.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (5 czerwca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (5 czerwca 2015, 11:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 423