2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 17 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.14.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29.05.2015 r.

 
           Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 29.05.2015 r. decyzji nr 17, znak: GP.RZP.6733.14.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 246/4, 310/4, 248/17, 248/16, 421/1, 422/1, 424/1, 424/2, 248/24, 248/25, 248/30, 248/31 w miejscowości Szkocja.
 
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (29 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (1 czerwca 2015, 14:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393