2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 12 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.11.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 25.05.2015 r.
                      
         
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 25.05.2015 r. decyzji nr 12, znak: GP.RZP.6733.11.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie dwóch zbiorników naziemnych retencyjnych wody pitnej na fundamentach żelbetowych, z przewodami technologicznymi na terenie istniejącej stacji wodociągowej na terenie działki nr 118/11 w miejscowości Żurczyn.
 
         Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (25 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (26 maja 2015, 15:50:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 465