2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.10.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.05.2015 r.
 

          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 243, 96, 101/33 w miejscowości Mąkoszyn oraz działki nr 363/17 w miejscowości Wąsosz, przez:
 
           1. Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie nr ZAR/148/2015, znak: WU OZ. DB. ZAR.5151.21.7.2015.TZ. z dnia 28.04.2015 r., (wpływ dnia 05.05.2015 r.),
 
         Na podstawie art. 10 Kpa zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
         Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (11 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (11 maja 2015, 12:46:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386