2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.8.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.05.2015 r.

 
       Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi i ST-TR 20/0,4kV na terenie działek nr 669, 664/3, 664/7, 682, 681 w miejscowości Szubin, przez:
 
1. Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.4.2015.P.P z dnia 22.04.2015 r., (wpływ dnia 27.04.2015 r.)
 
2  Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.45.2015.BG z dnia 29.04.2015 r., (wpływ dnia 04.05.2015 r.),
 
 
      Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
     Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 maja 2015, 13:36:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399