2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.1.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.05.2015 r.
 
      Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.05.2015 r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Szubina nr 8, znak: GP.RZP.6733.1.2015  z dnia 14.04.2015 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV na terenie działek nr 471/16, 452/1, 472/9 i 472/10 w miejscowości Zamość.
 
    Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni, od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
       Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 maja 2015, 12:55:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 633