2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.14.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 07.05.2015 r.

 
       Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi na terenie działek nr 246/4, 310/4, 248/17, 248/16, 421/1, 422/1, 424/1, 424/2, 248/24, 248/25, 248/30, 248/31 w miejscowości Szkocja, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
          Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (7 maja 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 maja 2015, 12:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 389