2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.12.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.04.2015 r.
 
       Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 114/34, 114/19, 90/7, 114/26, 114/56, 114/35, 112, 115/1, 87/29, 87/22, 269, 327, 281, 292, 304, 315, 326, 87/21, 87/31, 87/30, 168/2, 168/1 w miejscowości Kołaczkowo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni, od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 maja 2015, 08:32:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415