2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.12.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 30.04.2015 r.
 
          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr 114/34, 114/19, 90/7, 114/26, 114/56, 114/35, 112, 115/1, 87/29, 87/22, 269, 327, 281, 292, 304, 315, 326, 87/21, 87/31, 87/30, 168/2, 168/1 w miejscowości Kołaczkowo, przez:
 
Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego – postanowienie znak: WIR.II.745.2.38.2015.BG z dnia 17.04.2015 r., (wpływ dnia 23.04.2015 r.),
 
Starostę Nakielskiego – postanowienie znak: WWA.670.2.3.2015.P.P z dnia 16.04.2015 r., (wpływ dnia 23.04.2015 r.)
 
Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – postanowienie znak: TEK 7323/BTN/0355/2015 z dnia 20.04.2015 r., (wpływ dnia 23.04.2015 r.),
 
Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.46.2015.MG.TZ z dnia 21.04.2015 r., (wpływ dnia 23.04.2015 r.),
 
       Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
      Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (4 maja 2015, 08:25:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369