2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.11.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 29.04.2015 r.

 
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowień w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników naziemnych retencyjnych wody pitnej na fundamentach żelbetowych, z przewodami technologicznymi na terenie istniejącej stacji wodociągowej na terenie działki nr 118/11 w miejscowości Żurczyn, przez:
 
        1. Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – postanowienie znak: WUOZ.DB.WZN.5151.4.46.2015.MG.TZ z dnia 21.04.2015 r., (wpływ dnia 23.04.2015 r.),
 
         2. Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.37/15 z dnia 20.04.2015 r., (wpływ dnia 28.04.2015 r.).
 
       Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
       Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (29 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (29 kwietnia 2015, 12:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463