2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.2.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.04.2015 r.
 
         Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 17.04.2015 r. decyzji nr 10, znak: GP.RZP.6733.2.2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN 0,4kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym na terenie działek nr 405 i 385 w miejscowości Smolniki.
 
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (20 kwietnia 2015, 15:10:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486