2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 9 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.20.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 15.04.2015 r.

 
        Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 15.04.2015 r. decyzji nr 9, znak: GP.RZP.6733.20.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi oraz punktami redukcyjno - pomiarowymi na terenie działek nr 94, 97/1, 99/1, 99/9, 99/11, 99/14, 99/18, 99/15, 208, 222, 225/1, 225/2, 226/2, 226/3, 230/4, 231, 233, 300, 305/1, 310/1, 312, 407/1, 433, 440/15, 440/32, 563, 587, 792/1, 440/31, 440/11, 440/15 obręb ewidencyjny Kowalewo oraz na terenie działek nr 265/1, 265/4, 266/2, 267/3, 268/1, 268/2, 268/3, 269/2, 270/2 obręb ewidencyjny Smolniki.
 
 
          Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (15 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 kwietnia 2015, 13:21:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 455