2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.3.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 09.04.2014 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn, stanowiska słupowego SN 15 kV na terenie działek nr 176, 1137/2 w miejscowości Szubin oraz działki nr 405 w miejscowości Smolniki wraz ze złączem kablowo pomiarowym na  terenie działek nr 405 i 385 w miejscowości Smolniki, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (9 kwietnia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (9 kwietnia 2015, 14:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475