2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.4.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 31.03.2015 r.

 
              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 31.03.2015 r. decyzji nr 7, znak: GP.RZP.6733.4.2015 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn, stanowiska słupowego SN 15 kV na terenie działek nr 6, 8/12 i 8/13 w miejscowości Rynarzewo oraz działki nr 227/21 w miejscowości Szkocja.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (31 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (31 marca 2015, 13:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843