2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.12.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 26.03.2015 r.

 
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie z wniosku Pana Krzysztofa Badura Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w  Szubinie przy ul. Powstańców Wlkp. 76, z dnia 20.03.2015 r., (wpływ 23.03.2015 r.), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla terenów mieszkalnych z rur PE 160 mm na terenie działek nr 114/34, 114/19, 90/7, 114/26, 114/56, 114/35, 112, 115/1, 87/29, 87/22, 269, 327, 281, 292, 304, 315, 326, 87/21, 87/31, 87/30, 168/2, 168/1 w miejscowości Kołaczkowo.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (26 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (30 marca 2015, 12:39:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 426