2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.2.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.03.2015 r.
 

           Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo pomiarowym na  terenie działek nr 405 i 385 w miejscowości Smolniki przez:
 
1.   Zarząd Dróg Wojewódzkich – postanowienie znak: ZDW.RDW3.T12.509.21.2015 z dnia 16.03.2015 r., (wpływ dnia 23.03.2015 r.),
 
            Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (24 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 marca 2015, 14:42:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528