2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.20.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.03.2015 r.
 
        Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi oraz punktami redukcyjno - pomiarowymi na terenie działek nr 94, 97/1, 99/1, 99/9, 99/11, 99/14, 99/18, 99/15, 208, 222, 225/1, 225/2, 226/2, 226/3, 230/4, 231, 233, 300, 305/1, 310/1, 312, 407/1, 433, 440/15, 440/32, 563, 587, 792/1, 440/31, 440/11, 440/15 obręb ewidencyjny Kowalewo oraz na terenie działek nr 265/1, 265/4, 266/2, 267/3, 268/1, 268/2, 268/3, 269/2, 270/2 obręb ewidencyjny Smolniki, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (23 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (24 marca 2015, 09:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466