2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydanych postanowieniach w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego(GP.RZP.6733.1.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 18.03.2015 r.
 
          Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), zawiadamia się o wydaniu postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV na  terenie działek nr 471/16, 452/1, 472/9 i 472/10 w miejscowości Zamość przez:

 1. Zarząd Dróg Powiatowych – postanowienie znak: ZDP.420.24/15 z dnia 10.03.2015  r.,      (wpływ dnia 13.03.2015 r.)
 
         Na podstawie art. 10 k.p.a., zawiadamia się o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (18 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (19 marca 2015, 11:36:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 491