2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.3.2015)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 06.03.2015 r.
 
 
             Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie z wniosku Pana Mariusza Prymula reprezentującego firmę Ergoprojekt z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 15/317, działającego w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, z dnia 20.02.2015 r., (wpływ 04.03.2015 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej SN/nn, stanowiska słupowego SN 15 kV na terenie działek nr 176, 1137/2 w miejscowości Szubin oraz działki nr 405 w miejscowości Smolniki.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (6 marca 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (9 marca 2015, 11:04:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 539