2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.20.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 17.02.2015 r.

                   Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),  zawiadamia się o wydanym przez Burmistrza Szubina  w dniu 17.02.2015 r. postanowieniu znak: GP.RZP.6733.20.8.2014 w sprawie podjęcia postępowania  wszczętego na wniosek Pani Katarzyny Paszkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „KP-PROJEKT” Pracownia Projektowa  Katarzyna Paszkowska z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 24/17, pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 42, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej  średniego ciśnienia o średnicy dn125PE, dn90PE oraz  dn63PE wraz z przyłączami gazowymi oraz punktami redukcyjno – pomiarowymi do 200m3/h  oraz do 212m3/h na terenie działek nr 94, 97/1, 99/1, 99/9, 99/11, 99/14, 99/18, 99/15, 208, 222, 225/1, 225/2,  226/2, 226/3, 230/4, 231, 233, 300, 305/1, 310/1, 312, 407/1, 433, 440/15, 440/32, 563, 587, 792/1, 440/31, 440/11, 440/15 w miejscowości Kowalewo oraz działek nr  265/1, 265/4, 266/2, 267/3, 268/1, 268/2, 268/3, 269/2, 270/2 w miejscowości Smolniki.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (17 lutego 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (17 lutego 2015, 14:03:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527