2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina w sprawie podjęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (GP.RZP.6733.15.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 23.01.2015 r.
 
            Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia  się o wydanym przez Burmistrza Szubina  w dniu 23.01.2015 r. postanowieniu  znak: GP.RZP.6733.15.2015 w sprawie podjęcia postępowania  administracyjnego wszczętego na wniosek Pana Bartłomieja Sarlej, pełnomocnika T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, z dnia 16.07.2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 18/22 w miejscowości Rynarzewo.
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (23 stycznia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (28 stycznia 2015, 13:45:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 604