2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 3 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GP.RZP.6733.24.2014)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA

z dnia 07.01.2015 r.
 
              Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 07.01.2015 r. decyzji nr 3, znak: GP.RZP.6733.24.2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie linii elektroenergetycznej NN 0,4kV na  terenie działki nr 103 w miejscowości Szubin, działki nr 118 w miejscowości Łachowo oraz działki nr 98/3 w miejscowości Szubin Wieś.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (7 stycznia 2015)
Opublikował: Joanna Matuszak (7 stycznia 2015, 14:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471