Protokół kontroli Nr 14/15

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 14/15
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 20 października i 27 listopada 2015 r.

W dniu 20 października 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 11:00 do 12:30 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przedmiotem posiedzenia była:
  1. Kontrola aktualnie obowiązujących umów dzierżawy i użyczenia.
  2. Kontrola przeprowadzonych zamówień publicznych w 2014 roku i w I półroczu 2015 roku.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Beata Danielewska-Szymczak (4 grudnia 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (23 lutego 2016, 13:31:24)

Ostatnia zmiana: Izabela Mężykowska (23 lutego 2016, 14:34:34)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 227