Protokół kontroli Nr 13/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/15

W dniu 16 września 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 11:00 do 13:00, w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska– przewodniczący komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
 Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła pani Krystyna Sichel – Zastępca Burmistrza Szubina oraz pani Wioletta Martek – Skarbnik Gminy Szubin.
Komisja przyjęła następujący porządek kontroli:
  1. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szubin za pierwsze półrocze 2015 roku oraz informacją o przebiegu wykonania budżetu Rejonowej Biblioteki Publicznej, Szubińskiego Domu Kultury i Muzeum Ziemi Szubińskiej za pierwsze półrocze 2015 roku.
  2. Sprawy bieżące.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Beata Danielewska-Szymczak (23 września 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (23 lutego 2016, 12:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219