Protokół kontroli Nr 11/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 11/15

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Kontrola obejmowała zbadanie zarzutów podniesionych w skardze z dnia 19 marca 2015 r. wniesionej przez Panią Katarzynę P. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie.

Kontrola odbyła się w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Listy obecności członków komisji stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli pan Marek Nowicki – dyrektor MZOSiR w Szubinie oraz radny Stanisław Wypych.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (21 kwietnia 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 13:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319