Protokół kontroli Nr 10/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 10/15

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejskim Zespole Oświaty, Sportu i Rekreacji w Szubinie (MZOSiR), której dyrektorem jest pan Marek Nowicki.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 11:00 do 13:10, w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska– przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Marek Nowicki - Dyrektor MZOSiR oraz pani Danuta Jarecka – Główna Księgowa w/w placówki.

Komisja przyjęła następujący porządek kontroli:
  1. kontrola wykonania planu finansowego jednostki za 2014 rok;
  2. analiza zatrudnienia w latach 2010-2014;
  3. analiza kosztów telekomunikacyjnych i delegacji w latach 2010-2014;
  4. realizacja wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontrolne.

Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.metryczka


Wytworzył: Beata Danielewska-Szymczak (21 kwietnia 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 13:07:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 295