Protokół kontroli Nr 9/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 9/15

W dniu 10 kwietnia 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Szubińskim Domu Kultury, której dyrektorem jest pani Alina Gordon.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 11:00 do 14:40, w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska– przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyła pani Alina Gordon - Dyrektor Szubińskiego Domu Kultury oraz pani Julita Kitkowska – Główna Księgowa SzDK.

Komisja przyjęła następujący porządek kontroli:
  1. analiza i ocena wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu gminy na rok 2014 w porównaniu z rokiem 2013;
  2. analiza zatrudnienia w latach 2010-2014;
  3. analiza kosztów telekomunikacji i delegacji w latach 2010-2014;
  4. realizacja wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontrolne.

Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.metryczka


Wytworzył: Beata Danielewska-Szymczak (17 kwietnia 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 13:00:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307