Protokół kontroli Nr 8/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 8/15

W dniu 20 marca 2015 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie, której dyrektorem jest pani Renata Michalak.

Przedmiotem kontroli było:
  1. Kontrola wykonania planu finansowego jednostki za rok 2014.
  2. Analiza zasad przyznawania zasiłków celowych.
  3. Kryteria udzielania pomocy finansowej i rzeczowej w okresie zimowym.
  4. Finansowanie i współpraca z zewnętrznymi podmiotami opiekuńczymi i efekty tej współpracy.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 13:30 do 15:30 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięły pani Renata Michalak - Dyrektor Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie oraz pani Agnieszka Kmieć - główna księgowa w/w placówki.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (27 marca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 12:54:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275