Protokół kontroli Nr 7/15

PROTOKÓŁ Nr 7/15
z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
odbytych w dniach 17 marca 2015 r oraz 20 marca 2015 r.

W dniu 17 marca 2015 r. w sali nr 35 Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, w godzinach od 14:00 do 16:20 oraz w dniu 20 marca 2015 r. w godzinach od 11.00 do 13.00 odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
  1. Rozpatrzenie zasadności wniesionych protestów wyborczych z Osiedli: Leśnego, Kcyńskiego i Bydgoskiego.
  2. Wydanie opinii w sprawie złożonych protestów wyborczych wraz z ich uzasadnieniem.
  3. Wnioski końcowe.

Po przywitaniu wszystkich obecnych pani Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia, który komisja przyjęła jednogłośnie. Następnie przewodnicząca komisji wręczyłam członkom komisji kserokopie dokumentów w oparciu o które prowadzone było posiedzenie komisji.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (25 marca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 12:40:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259