Protokół kontroli 6/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 6/15

W dniu 17 marca 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie, którego kierownikiem jest Pani Kamila Czechowska.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 12.00 do 14.00 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyły Pani Kamila Czechowska – Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz Pani Barbara Stefańska – główna księgowa muzeum.

Przedmiotem posiedzenia była analiza i ocena wykorzystania dotacji podmiotowej z budżetu gminy za rok 2014.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.


metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (24 marca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (3 lipca 2015, 12:37:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 247