Protokół kontroli Nr 5/15

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 5/15

W dniu 24 lutego 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Szubinie, którego kierownikiem jest Pan Artur Michalak.

Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 13:00 do 18:00 w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem kontroli było:
  1. Kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej w Szubinie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
  2. Kontrola sposobu załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji radnych w roku 2014.
  3. Kontrola wykorzystania środków pozostających w dyspozycji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
  4. Kontrola wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów i zaległości z tego tytułu.


Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (3 marca 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (13 marca 2015, 13:24:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404