Protokół kontroli Nr 4/15

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 4/15

W dniu 16 lutego 2013 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę w Rejonowej Bibliotece Publicznej, której dyrektorem jest pan Mirosław Rzeszowski. Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrola odbyła się w godzinach od 12:00 do 16:00 w RBP, w następującym składzie komisji:
  1. Hanna Adamczewska – przewodnicząca komisji
  2. Barbara Nikodem
  3. Maciej Rejment.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczył pan Mirosław Rzeszowski – dyrektor Rejonowej Biblioteki Publicznej oraz pani Danuta Szczepaniak – główna księgowa RBP w Szubinie.

RBP w Szubinie działa jako instytucja kultury w oparciu o własny statut ostatnio zmieniony uchwałą Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 29 maja 2012 r. po nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Kontrola dotyczyła:
  • wykorzystania wybranych elementów dotacji podmiotowej z budżetu gminy za rok 2014;
  • analizy zatrudnienia i wynagrodzeń na przestrzeni lat 2010-2014,
  • koszty mediów w latach 2010-2014,
  • realizacji wniosków pokontrolnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne.

Protokół dostępny w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Izabela Mężykowska (23 lutego 2015)
Opublikował: Izabela Mężykowska (4 marca 2015, 12:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 441